Reaching Home Indigenous NL banner
Reaching Home Indigenous NL

Zoom Kaujititsiutet katimanik #2

Posted 22 October 2020, 12:09 pm ADT

Zoom Kaujititsiutik #2 ilingajuk Reaching Home Indigenous NL Kinugautitsaujunut.

* Kinugannik nukKavitsalik 4:00 PM Novembera 19, 2020.

Kingullia Zoom katimanitsak:

OCTOBERA 27, 2020
9:30 AM - 11:30 AM Labradoriup Sitontingagut
10:00 AM - 12:00 Kikittami

KaikKujauvutit katingalutik uKalaKatigennimjut pillugit NunaKakKâsimajuit illuliginnimut amma anggaKanginimmut. UKâlautalattut ilisimausiusimalittut ilaummitillugit ilisimanniulittut amma takunnâgute suliaKausitsanut; Kaujititsiutet ilingajut Reaching Home suliaKausinut; pivitsaujut ikajuttigennikut; ikajuttaunik Kinugautiliugiamut; aviukKianik pitsiasimajunik unikkausinik, amma sivulliutitaugialet tusugijaujullu taikkua Reaching Home Indigenous NL Avittusimajuni UKaudjigaijet AngajukKautigengita kiligiudjisimajangit.

Kaujisapviugunnatuk Tracey Doherty mâni Labrador Friendship Centre ilijaukKujiguvit Zoom iluagut:

Fonnikut: 709-896-8302
Kagitaujakkut: tdoherty@lfchvgb.ca

Adjinguak atuttaujut pikKujitillugu sananguatik Mike Massie.
Adjinguak atuttaujut pikKujitillugu sananguatik Mike Massie.
 
Reaching Home Indigenous NL logo
Reaching Home Indigenous NL