Reaching Home Indigenous NL banner
Reaching Home Indigenous NL

IkKaumallugu Clifford Young

Posted 14 April 2021, 12:14 pm ADT

Clifford Young
Clifford Young
(larger version)

RHINL kitsaniKajut ajulisimanninganut Clifford Young, uKaudjigiajitsiangulauttuk amma ilaliutillugi Flat Bay-mi nunalinnut. Ilagilauttigut Avittuismajuni UKuadjigiajet AngajukKauKatigengillu isumautiKatilluta inoguisgilauttanganik amma uppigusunninganik. Clifford unikkausiKalauttuk ilugut Reaching Home Indigenous NL Avittusimajuni UKaudjigiajet AngajukKauKatigenginnut, piuisgilauttanga asimminik ikajugasuagiamut taitsutuna siunniusimajuttut.

UKausingagut, "Anggamit ippinivutit Kanuingitutit, Kanuinnak amma kappiasâttaunak. Ippiniannak anigiaKanninik, Ippinianak Kimakojutit. Ikumalet amma upvaviKallutik. Ammalugiallak, pigagasuallutik sunatuinannik, inogasuatuinnalutit, silaluk, Kannik, anugik. Piluattumik inutollutit, pigumajaunak nunalinnut, angunnialutit, amma isumait puijotinnagu."

KitsaKatauvugut nunalinnut Flat Bay tainna CEO, Liz LaSaga, nutaungititsisimajuk ikKaumautinnik.

"KitsautiKalualluta ajulisimanninganut Clifford, sulijugitsiagumajut sinnatumagilauttanga, sinatomagilauttanga tainna atautijk illuk.

"Atautijuk ilutsiliuttaumajuk akungani uvanga amma Clifford. Atautijuk sanajauniattutk pannaigusiulauttukut, amma takKini Kaijuni, ikKaumautitsak nappatitaulattuk, atiliullugu malittmik Clifford.

"Atuinnauligutta ilisigiamik nalunaikkutammik, uKausigilattavut nunalinni ullusiujuKatillugu ilangait atjangait minguisittitaullutik."

Clifford nakunsuagutiKalauttuk Liz angutingallu amma nunalinnik Flat Bay-miut illutattitaulaugami.

 
Reaching Home Indigenous NL logo
Reaching Home Indigenous NL